1 - 4 јуни 2022

СКОПСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

Адреса:

Максим Горки 5,

1000 Скопје

Северна Македонија

Телефон:

+389 2 31 31 090

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Оливер Белопета, програмски директор

sjf@skopjejazzfest.com.mk


Костадин Шурбановски, директор

sjf2@skopjejazzfest.com.mk