7 - 10 јуни 2023

СКОПСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

Адреса:

Максим Горки 5,

1000 Скопје

Северна Македонија

Телефон:

+389 2 31 31 090

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Оливер Белопета, програмски директор

sjf@skopjejazzfest.com.mk


Костадин Шурбановски, директор

sjf2@skopjejazzfest.com.mk